Ga naar inhoud

Om uw website bij Google Webmaster te laten verifiëren volgt u de volgende

stappen:

1. Inloggen bij Google Webmaster.

s_2013-09-13_om_12.49.59.png

2. Voeg uw domeinnaam toe

s_2013-09-13_om_12.51.35.png

3. Klik op Alternatieve methoden en kies vervolgens HTML-tag.

s_2013-09-13_om_12.52.05.png

4. Kopieer de HTML-tag die google u geeft.

s_2013-09-13_om_12.52.31.png

5. Plak de HTML-tag in de extra Script in Head.

Als u de extra Script in Head nog niet geactiveerd heeft dient u dit eerst te doen op: https://www.webklik.nl/widgets/buy/general_js

Als u de extra reeds geactiveerd heeft dan kunt u de HTML-tag op deze pagina toevoegen: https://www.webklik.nl/webbuilder-generaljs

Klik op de Script-code opslaan button.

s_2013-09-13_om_12.54.38.png

6. Uw website is nu bij Google Webmaster geverifieerd.

s_2013-09-13_om_12.54.52.png

7. Voeg een XML Sitemap toe

Voor klanten met een betaald Domeinnaam Pakket is het mogelijk om een XML Sitemap toe te voegen bij Google. Volg daarvoor de stappen uit deze handleiding: https://servicedesk.webklik.nl/article/402-xml-sitemap- toevoegen-bij-google-webmaster