Ga naar inhoud

gastenboek aan uitzetten

Gastenboek aanzetten

  1. Ga nadat je bent ingelogd bij Webklik naar Gastenboek in de Webbuilder.
  2. Klik bij "Aan/uit" op "Aan".
  3. Vul de naam voor in het menu in voor het Gastenboek.
  4. Vul de Titel voor de pagina.
  5. Vul de Meta tags.
  6. Vul eventueel een bericht toe voor je bezoekers.
  7. Klik op "Instellen".

1.JPG

Gastenboek uitzetten

  1. Ga nadat je bent ingelogd bij Webklik naar Gastenboek in de Webbuilder.
  2. Klik bij "Aan/uit" op "uit".
  3. Klik op "Instellen".

N.B. Als het gastenboek uitgezet wordt blijft het nog wel zichtbaar in Paginabeheer. Voor bezoekers is het echter niet meer zichtbaar.

2.JPG